Tin tức ITD

Giáo dục nghề nghiệp Bạc Liêu tích cực chuyển đổi số ( tiếp theo)

Tỉnh Bạc Liêu liên tục tổ chức bồi dưỡng chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp nhằm trạng bị kiến thức, ưu tiên phát triển kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, chuyển đổi số cho người học.

Nội dung bồi dưỡng : Tổng quan về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số, trải nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá, mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo  dục nghề nghiệp; tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, kỹ năng thích ứng, kỹ năng hội nhập…

Được biết mới đây trong tháng 4 năm 2023 tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng“ Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp ”, từ ngày 5-7 tháng 5 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tiếp tục   tổ chức lớp bồi dưỡng“ Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp ” cho số lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được học lớp trước. Lớp bồi dưỡng do chuyên gia đầu ngành của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực có kiến thức, kỹ năng, am hiểu sâu, có kinh nghiệm về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trao đổi. Chuyên gia đã áp dụng điêu luyện, hiệu quả phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực thực hiện, chú trọng tương tác, trải nghiệm, nên lớp bồi dưỡng sát mục tiêu, nội dung, có sức hấp dẫn, hiệu quả và thực sự cần thiết. Lớp bồi dưỡng đã kết thúc và đạt kết quả tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh về  lớp bồi dưỡng.

Bà Trần Yến Hòa, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Học viên nhận Giáy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng

Bài viết liên quan