Tin tức ITD

Hội đồng khoa học của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp”

Ngày 15/06/2020 tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội,  PGS.TS Cao Văn Sâm Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam chủ nhiệm đề tài khoa học “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp” đã bảo vệ trước hội đồng khoa học của Bộ do TS Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp làm chủ tịch.

Đề tài đã nêu nổi bật:

– Qua quá trình nghiên cứu đề tài đã hệ thống hóa được các khái niệm, bản chất, xây dựng được khung phân tích mô hình GDNN trong DN, chỉ ra các thành tố cơ bản có tác động đến GDNN trong DN cũng như đưa ra một số kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện GDNN trong DN và sự liên kết với các cơ sở GDNN.

– Hệ thống thông tin TTLĐ được coi là công cụ quan trọng để điều tiết cung – cầu trong thị trường lao động và gắn kết đào tạo và sử dụng lao động trong thời đại công nghệ 4.0.

– Qua khảo sát phản ánh thực trạng hoạt động của các mô hình GDNN trong DN đưa ra các hạn chế tồn tại cần khắc phục.

– Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện, phát triển các mô hình GDNN trong DN đáp ứng với nhu cầu mới.

– Để thực hiện có hiệu quả GDNN trong DN, cần thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp từ đổi mới tư duy, phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá và sử dụng.

Hội đồng đã đánh giá đây là một đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, chất lượng, chủng loại theo yêu cầu, có chất lượng tốt, nêu bật được các giải pháp hoàn thiện, phát triển các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp có khả năng ứng dụng cao, là sản phẩm khoa học giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham khảo thực hiện nhằm góp phần thực hiện nâng cao kỹ năng nghề cho người học theo tinh thần chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Các hình ảnh trên phản ánh không khí của hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Tin: VP Viện

Bài viết liên quan