Tin tức ITD

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HỌP THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GDNN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Ngày 06/12/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN của trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Hội đồng kiểm định có 9 thành viên do Th.S Hà Xuân Dũng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển làm chủ tịch. Các thành viên Hội đồng là những người có uy tín, kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Hội đồng kiểm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ quy định tại các điều 26,27,28 thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và quy định của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và chất lương, Hội đồng đã thông qua kết quả thẩm định đánh giá ngoài. Được biết sau đó Viện sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN theo quy định tại khoản 2 điều 23 Nghị định số 49/2018/NĐ – CP của Chính phủ.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Hội đồng tại cuộc họp thẩm định:

Tin: Thùy Dung

Bài viết liên quan