Tin tức ITD

Hội đồng kiểm định chất lượng GDNN của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc và Trường Cao đẳng Hàng Hải I

Ngày 26/12/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc và Điều khiển tàu biển của trường Cao đẳng Hàng Hải I.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Hội đồng tại cuộc họp thẩm định:

 

 

Tin:VP Viện ITD

Bài viết liên quan