Tin tức ITD

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 01 năm 2022, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 thông qua hình thức trực tuyến.

Với mục đích của Hội nghị là nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của khuyết điểm, trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục, xây dựng Viện ngày càng vững mạnh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Đề ra phương hướng, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị tổng kết về phía khách mời có sự hiện diện:

– Ông Lê Duy Tiến, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội.

Về phía Viện Đào tạo và phát triển nhân lực

– PGS, TS Cao Văn Sâm Cố vấn cao cấp của Viện

– TS. Nguyễn Quang Tiệp, Viện trưởng

– TS. Nguyễn Minh Khôi, Phó Viện trưởng

– ThS Hoàng Quốc Long, Phó Viện trưởng

– ThS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Viện trưởng

– Quý Thầy, Cô là Kiểm định viên của Viện.

Cùng các Thầy Cô Lãnh đạo các phòng ban, Trung tâm và cán bộ nhân viên của Viện.

TS. Nguyễn Quang Tiệp, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo

Hội nghị được nghe TS. Nguyễn Minh Khôi, Phó Viện trưởng báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo chỉ rõ các mặt đạt được và hạn chế trong năm 2021 về công tác kiểm định, đào tạo bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học.

TS. Nguyễn Minh Khôi, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Thông qua nội dung báo cáo tổng kết công tác năm 2021, được các đại biểu tham dự Hội nghị góp ý nhằm góp phần chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy trong năm 2022 và những điểm còn hạn chế, thiếu sót cần khắc phục để phát triển hơn.

PGS.TS Cao Văn Sâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết

ThS Hoàng Quốc Long, Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Cũng trong Hội nghị tổng kết, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực vinh dự đón nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động năm 2021 và bằng khen các cá nhân xuất sắc của Viện.

TS. Nguyễn Minh Khôi đại diện Viện Đào tạo và phát triển nhân lực nhận bằng khen của Liên Hiệp Hội

Một số hình ảnh của buổi Hội nghị tổng kết năm 2021.

Bài viết liên quan