Tin tức ITD

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 16/11/2021 Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với GIZ Cộng hòa liên bang Đức và Tổ chức Pháp ngữ (OIF) tổ chức Hội thảo Xây dựng và phát triển đội ngũ Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp. Hội thảo bàn về Định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề liên quan tới nhà giáo nhự: chuẩn trình độ, kỹ năng nghề, năng lực sư pham, kỹ năng thích ứng: kỹ năng số, sư phạm kỹ thuật số, kỹ năng dạy học trực tuyến để đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao đáp ứng với phát triển của đất nước trong thời đại 4.0 và hội nhập. PGS.TS Cao Văn Sâm, nguyên Phó Tổng Cục trưởng thường trực Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tham dự và phát biểu tham luận. Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thảo