Tin tức ITD

Họp ban chỉ đạo dự án “Áp dụng chiến lược đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Cộng hòa Liên Bang Nga”

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án “Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Cộng hòa Liên bang Nga”. Tham dự cuộc họp có ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Đại diện Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Cục Kinh tế và Hợp tác phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Giới chủ và Sử dụng lao động, VCCI; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ông Cezar Graguntan, Cố vấn Trưởng Dự án G20, đại diện Văn phòng ILO tại Hà Nội.

Tại Cuộc họp, ông Phạm Vũ Minh, Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cán bộ điều phối thực hiện Dự án đã trình bày ngắn gọn những kết quả đạt được của Dự án trong thời gian qua, cụ thể: Hoàn thiện Báo cáo STED đánh giá kỹ năng cho nghề chăn nuôi lợn, tập trung vào các chủ trang trại lợn; Tổ chức Hội thảo tham vấn Hội đồng Kỹ năng ngành, thí điểm với ngành Nông nghiệp, ILO và Vụ Kỹ năng nghề phối hợp làm việc với GIZ, ĐSQ Úc trong góp ý kỹ thuật xây dựng Điều khoản Tham chiếu của Hội đồng Kỹ năng ngành; Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Chăn nuôi Lợn (trình độ sơ cấp); Xây dựng Bộ công cụ đánh giá kỹ năng cho nghề Lễ Tân và Phục vụ Buồng,… Một số hoạt động khác của Dự án như: Hỗ trợ sửa đổi Bộ Luật Lao động 2012, giới thiệu mô hình Học nghề tại Doanh nghiệp, Hỗ trợ truyền thông về Hợp tác Doanh nghiệp trong đào tạo nghề, nghiên cứu cơ hội hỗ trợ Việt Nam phát triển kỹ năng trong ngành IT.

Cuộc họp đã dành thời gian để các đại biểu cho ý kiến và đề xuất nội dung cho thời gian tới. Ông Cezar Graguntan, Cố vấn Trưởng Dự án G20 đánh giá cao kết quả thực hiện Dự án, thông qua hoạt động khảo sát, đánh giá, sự phối hợp tốt của các cơ quan liên quan, Ban xây dựng Dự án quyết định mở rộng Dự án thêm một năm nữa để có thêm thời gian hoàn thành những nội dung, mục tiêu của Dự án. Các đại biểu đã đề xuất một số nội dung, trong đó nhấn mạnh việc triển khai Hội đồng kỹ năng ngành cần xác định rõ quy mô, phạm vi, trách nhiệm của các bên tham gia, tham khảo mô hình Hội đồng kỹ năng ngành ở một số quốc gia khác. Đề nghị trong thời gian tới Đề án có nhiều hoạt độn hỗ trợ công tác đánh giá kỹ năng nghề trong một số lĩnh vực như lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp; hỗ trợ tổ chức diễn đàn kinh tế ASEAN năm 2020, xây dựng cẩm nang về giáo dục nghề nghiệp,…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện dự án trong thời gian qua, thông qua các hoạt động cụ thể của dự án đã tạo sức lan tỏa tác động tốt tới hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, trong đó những nội dung liên quan đến giáo dục nghề nghiệp đã tạo ra những cơ chế tốt cho đào tạo nghề, như vấn đề dạy văn hóa trong trường nghề, liên thông, phân luồng học sinh sau trung học phổ thông,…Đồng thời cũng tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động hợp tác, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trong đó có vấn đề tăng quy mô đào tạo trong thời gian tới. Phó Tổng Cục trưởng ghi nhận những ý kiến đề xuất tại cuộc họp và giao cho các bộ phận liên quan nghiên cứu, đề xuất trong quá trình thực hiện Dự án.

VP TCGDNN

Bài viết liên quan