Tin tức ITD

Họp đổi mới hoạt động truyền thông trong cơ sở GDNN trong kỷ nguyên số

Ngày 02/12/2019 PGS.TS Cao Văn Sâm Viện Trưởng Chủ trì họp với Ban chủ nhiệm để chuẩn bị triển khai nghiên cứu đề tài khoa học “Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, trong kỷ nguyên số “

Mục tiêu đề tài : Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động truyền thông của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đưa ra được những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân của tồn tại; nêu ra những thách thức đối với các cơ sở GDNN về hoạt động truyền thông trong kỷ nguyên số.

Đề xuất chính sách, giải pháp đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả truyền thông, marketing trong kỷ nguyên số nhằm góp phần đổi mới toàn diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Tin: VP Viện

Bài viết liên quan