Tin tức ITD

Hợp tác với doanh nghiệp triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Sáng ngày 22/7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; phối hợp đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV). Tham dự Lễ ký kết có Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; đại diện lãnh đạo Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban thanh niên trường học – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết hợp tác: Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty CP BPO Mắt Bão; đại diện lãnh đạo của trường cao đẳng, trung cấp trong cả nước.

Theo mục tiêu Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, từ nay tới năm 2025, phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV, 12 triệu lượt HSSV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm, tổ chức chương trình “Ngày hội khởi nghiệp” cho HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tần suất ít nhất 1 năm/lần. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng được thực hiện ít nhất 1 hoạt động/năm ở từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ mạo hiểm. Khoảng 50% các trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp hình thành các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường hơn trong việc phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các cấp các ngành cùng toàn thể hệ thống giáo dục nghề nghiệp, ngành giáo dục nghề nghiệp có sự phát triển và chuyển biến rất tích cực, cả hệ thống có gần 2000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gần 900 trường trung cấp, cao đẳng, hằng năm quy mô tuyển sinh đạt 2,2 triệu người. Trong đó số lượng học sinh sinh viên TC, CĐ khoảng 560.000. Đây là đối tượng cần được quan tâm, đầu tư hết sức. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp khởi sắc, chất lượng ngày càng cao thể hiện ở sự ghi nhận về chất lượng nguồn nhân lực từ các trường nghề của các doanh nghiệp. Tuy nhiên còn nhiều tồn tại cần được khắc phục như chưa có một chiến lược tổng thể để phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn sắp tới. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu giai đoạn từ 2020 tới năm 2030, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp đáp ứng thị trường lao động với hệ thống các trường nghề chất lượng cao, các nghề trọng tâm, trọng điểm tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Để thực hiện mục tiêu đó cần thực hiện các giải pháp đột phát, trong đó phải kế đến giải pháp hết sức quan trọng là gắn kết đào tạo với doanh nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với VCCI, các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp lớn, thu hút doanh nghiệp tham gia vào các khâu của quá trình đào tạo. Để nâng cao chất lượng đào tạo, một trong những giải pháp là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp để tạo dựng môi trường nuôi dưỡng hoạt động khởi nghiệp của HSSV ngay trong các doanh nghiệp. Để thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch chi tiết, vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, các bộ ngành, địa phương tích cực tham gia để đề án được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Tổng Cục trưởng đánh giá cao sự tham gia hợp tác của các doanh nghiệp Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty CP BPO Mắt Bão để triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên (HSSV) khởi nghiệp đến năm 2025” đạt chất lượng và hiệu quả.

Một số hình ảnh Ký kết hợp tác:

Bài viết liên quan