Tin tức ITD

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ GIÁO, GDNN, HSSV NĂM 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ GIÁO, GDNN, HSSV  NĂM 2019

         

Căn cứ nhu cầu đào tạo của các cơ sở GDNN, các tổ chức, cá nhân ;Căn cứ  khả năng đáp ứng tổ chức đào tạo bồi dưỡng chất lượng cao, thiên về kỹ năng và tình hình thực tế  năm 2019 Viện tổ chức đào tạo,bồi dưỡng các chuyên đề sau:

TT Các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng Thời gian dự kiến Ghi chú
1 Phương pháp, kỹ năng dạy học tiếp cận theo năng lực thực hiện Khai giảng từ ngày 01-05/hàng tháng Bồi dưỡng chuẩn nhà giáo GDNN

Bồi dưỡng theo nhu cầu của CSGDNN

2 Phương pháp, kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy module/ tín chỉ. Khai giảng từ ngày 05-10/hàng tháng Bồi dưỡng chuẩn nhà giáo GDNN Bồi dưỡng theo nhu cầu của CSGDNN
3 Tư vấn, xây dựng, phát triển  chương trình Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục theo tích lũy module/ tín chỉ 2 tháng, 3 tháng, năm Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục
4

 

 

 

Nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp và cao đẳng

Tháng 5, 7, 9, 11/2019  

-Theo thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2018 quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp , cao đẳng về đào tạo cấp

– Cấp chứng chỉ

5 Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề Tháng 6, 8, 10, 12/2019 – Thông tư số 38/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 về việc qui định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV dạy trình độ SCN

– Cấp chứng chỉ

6 Kỹ năng dạy học (cho kỹ sư, nghệ nhân,lao động giỏi… người dạy nghề ) dạy ngắn hạn Hàng tuần

Hàng tháng

Theo qui định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.
7 Phương pháp, kỹ năng dạy học tích hợp Thường xuyên Nhà giáo, cán bộ quản lý kiêm nhiệm giảng dạy
8 Nâng cao, chuẩn hóa Kỹ năng, các nghề cho nhà giáo GDNN theo mã nghề của Bộ LĐ-TB&XH Hàng tháng Theo qui định nhà nước, theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo, nhà giáo và cá nhân …
9 Kỹ năng khơi nghiệp Hàng tháng Theo qui định nhà nước, nhu cầu Cơ sở Đào tạo cán bộ, nhà giáo…
10 Kỹ năng mềm Hàng tháng Theo qui định nhà nước, nhu cầu Cơ sở Đào tạo cán bộ, nhà giáo…
11 Kỹ năng mềm; kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Hàng tháng Theo nhu cầu
12 Phương pháp, kỹ năng tư vấn học nghề việc làm Hàng tháng Cán bộ quản lý, nhà giáo,HSSV
13 Phương pháp, kỹ năng Maketin và truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp Hàng tháng Cán bộ quản lý, nhà giáo, người có nhu cầu
14 Các chuyên đề khác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao như: Công nghệ giáo dục nghề nghiệp,Công nghệ mới, ngoại ngữ, tin học…cho cán bộ quản lý, nhà giáo Thường xuyên Theo quy định hiện hành của nhà nước
15 Đào tạo,bồi dưỡng chuẩn hóa (bắt buộc) nghiệp vụ cán bộ quản lý Giáo dục nghề nghiệp

 

Thường xuyên Theo quyết định số:1754/QĐ- LDDTBXH ngày 08/11/2017

– Cán bộ quản lý Giáo dục nghề nghiệp: Cấp Bộ, Nghành, Tỉnh, Thành phố, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp;

– Cấp chứng chỉ

16 Phương pháp, ký năng nâng cao năng lực  quản lý Giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục Thường xuyên Cán bộ quản lý Giáo dục nghề nghiệp,giáo dục các cấp
17 Phương pháp, kỹ năng quản lý chất lượng; quản trị nhà trường Thường xuyên Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, người có nhu cầu
18 Phương pháp, kỹ năng tự kiểm định Giáo dục nghề nghiệp Thường xuyên Cán bộ quản lý, nhà giáo, kiểm định viên…
19 Tư vấn, xây dựng các đề án, dự án, chương trình… quy hoạch, chiến lược, kế hoạch… Thường xuyên Cho quốc gia, Bộ, Nghành, Địa phương…
20 Tư vấn, xây dựng, các đề án, dự án liên quan đến cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp Thường xuyên Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, Các Doanh nghiệp
21 Các chuyên đề về Phương pháp, Kỹ năng Phát triển nhân lực Thường xuyên Các Doanh nghiệp, Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, Các tổ chức đơn vị có nhu cầu
22 Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết mâu thuẫn Hàng tháng Theo nhu cầu cá nhân, xã hội, nhu cầu của HSSV các trường THPT, trường TC, CĐ, ĐH
23 Kỹ năng tạo động lực học tập và làm việc, Kỹ năng quản trị cuộc đời Hàng tháng  
24 Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả Hàng tháng  
25 Nghiên cứu đề tài khoa học các cấp độ, các lĩnh vực Thường xuyên Cấp quốc gia, Bộ , Nghành, Địa phương, Cơ sở…
26 Các chuyên đề khác liên quan tới Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp, Phát triển nhân lực Thường xuyên Theo yêu cầu

 

Viện có tổ chức Đào tạo,bồi dưỡng các chuyên đề trên theo đơn đặt hàng của các Bộ, ngành ,địa phương,các sở LĐ-TB & XH, các cơ sở GDNN, giáo dục, các đơn vị,  các doanh nghiệp…

Các chuyên đề trên do các Thầy giáo, Cô giáo, chuyên gia kỹ năng  đầu ngành có trình độ GS.TS, PGS.TS, TS…đảm nhiệm. Các lớp học được áp dụng phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện, trải nghiệm, có chất lượng,hiệu quả cao.

Mọi thông tin chi tiết xin vui long liên hệ:

Hoặc tương tác trên  Email: info@itd.org.vn – Website: www.itd.org.vn

Bài viết liên quan