Tin tức ITD

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng phương pháp – Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo theo tích lũy Mô đun/Tín chỉ ”Cho cán bộ – Giáo viên trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2018, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực kết hợp với Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng phát triển chương trình đào tạo theo tích lũy Mô đun/Tín chỉ.

Hình ảnh lễ Khai giảng khóa học

Mục tiêu của khóa học là Phân tích đặc trưng của chương trình đào tạo; kỹ năng xây dựng hồ sơ năng lực; phương pháp thiết kế khung chương trình đào tạo; xây dựng đề cương học phần dường như vẫn còn là vấn đề mới mẻ với cán bộ, giáo viên nhà trường, như: xây dựng phiếu phân tích công việc, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng, … đã diễn ra trong 3 ngày học tập sôi nổi, khẩn trương và hiệu quả. Đây sẽ là nền tảng, giúp giảng viên nhà trường nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Trong buổi tổng kết, bế giảng khóa học, giảng viên của Viện và CB-GV nhà trường đều hài lòng với kết quả đạt được.

Sau đây là một số hình ảnh :

Bài viết liên quan