Tin tức ITD

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Hôm nay ngày 06/12/2019 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp cho các học viên đang đảng nhiệm  công tác đào ở nhiều đơn vị khác nhau trên toàn quốc của Vietjet Air. Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian học các học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sư phạm nhằm đạt mục tiêu.

– Kiến thức: Phân tích được khái niệm mục tiêu học tập, nội dung dạy học, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập.

– Kỹ năng: Thiết kế được các loại giáo án theo mẫu biểu quy định.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động thực hiện nhiệm vụ thiết kế giáo án đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

Khóa học do các chuyên gia có năng lực,uy tín của Viện đảm nhiệm, áp dụng phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện, coi trọng  chất lượng, hiệu quả nhằm góp phần trang bị chuẩn về sư phạm cho những học viên làm công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo của tập đoàn  ngày càng chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực của hãng có thị phần tăng trưởng cao.

Sau đây là một số hình ảnh