Tin tức ITD

Khai giảng lớp Bồi dưỡng “ Phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng GDNN”

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc tiền thân là Trường Đào tạo nghề Vĩnh Phúc, thành lập tại quyết định số 760/QĐ-UB ngày 04/5/2000 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường có chức năng và nhiệm vụ đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và của người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm thỏa mãn nhu cầu học nghề  gắn với việc làm của người dân và phát triển cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN. Đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương và sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Phấn đấu trở thành trường Cao đẳng nghề trọng điểm của vùng kinh tế Bắc bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp, đa ngành. Phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực thyeo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đạt chuẩn quốc tế. Mở rộng và hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới.

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc kiên định thực hiện sứ mệnh của mình: Mở cơ hội học tập cho nhiều người, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2021 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức lớp Bồi dưỡng “ Phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng GDNN” cho lãnh đạo Nhà trường, cán bộ chủ chốt của các phòng, khoa, cán bộ quản lý chất lượng của Trường.

Lớp bồi dưỡng do chuyên gia đầu ngành của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực hướng dẫn, mục tiêu trang bị cho HV phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm tự đánh giá theo 10 tiêu chí như: Hoạt động đào tạo; phát triển chương trình; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí; cơ sở vật chất trang thiết bị; Quan hệ doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng; Quản lí tài chính; dịch vụ người học; Giám sát đánh giá chất lượng.., với 100 tiêu chuẩn; Cách thức thiết lập minh chứng có tham chiếu, để học viện có thể tự đánh giá, nhà trường xây được tự đánh giá nhằm nâng cao năng lực quản trị, quản lý chất lượng đào tạo, tham gia đánh giá ngoài; xây dựng hình ảnh, thương hiệu nhà trường để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản trị Nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp học:

Bài viết liên quan