Tin tức ITD

Kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Để kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ừng nhu cầu nhân lực cúa doanh nghiệp, thị trường lao động, từ ngày 17 đến ngày 24/9 năm 2023 nhà trường đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức kiểm định chất lượng cơ sở.

Đoàn kiểm định với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của trường

Qua kiểm định nhà trường mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, vị thế, uy tín, thương hiệu của Nhà trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Trường Cao đẳng Vĩnh Long là trường cao đẳng công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tổ chức đào tạo các trình độ: cao đẳng, trung cấp,sơ cấp và đào tạo thường xuyên với thời gian, phương pháp, hình thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo, bảo đảm sự linh hoạt phù hợp với từng đối tượng người học, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, khu vực lân cận. Trường Cao đẳng Vĩnh Long là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo có chất lượng cao về khoa học nông nghiệp, ngư nghiệp; kỹ thuật và công nghệ chế biến nông – thủy – hải sản; khoa học và kỹ thuật thuộc các ngành công nghiệp dân dụng; khoa học kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh; khoa học y tế; khoa học giáo dục. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất công, nông nghiệp tại địa phương. Góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong những năm gần đây Nhà trường luôn đổi mới hình thức đào tạo để nâng cao tay nghề chuyên môn thực tế cho học sinh – sinh viên bằng cách kết hợp với một số doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn, khu vực trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, ngư nghiệp; kỹ thuật và công nghệ chế biến nông – thủy – hải sản; khoa học và kỹ thuật thuộc các ngành công nghiệp dân dụng; khoa học kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh; khoa học y tế để cho học sinh – sinh viên vừa học tập, vừa rèn luyện kỹ năng nghề. Trường Cao đẳng Vĩnh Long rất tích cực đổi mới phương pháp dạy học kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, coi trọng việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh, sinh viên. Phát huy sử dụng có hiệu quả các phương tiện thiết bị dạy học mới như máy chiếu, phương tiện nghe nhìn, phòng luyện tiếng… Đánh giá đúng thực trạng năng lực giáo viên, tăng cường phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức các hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh tích cực thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết quả, trong những năm qua đã không ngừng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu đã được tăng cường theo hướng đồng bộ và bước đầu hiện đại (phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở rèn nghề, thực hành thực tập, các công trình giáo dục thể chất…) đây là một thuận lợi quan trọng giúp nhà trường thực hiện tốt nguyên lý giáo dục của Đảng “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.

Đến năm 2030, trường Cao đẳng Vĩnh Long sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học công, nông, lâm, ngư nghiệp, kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh, khoa học y tế, khoa học giáo dục có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo  trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trường cung cấp cho người học một môi trường giáo dục và đào tạo theo tiêu chuẩn,  hiện đại, tiên tiến, năng động và là cơ sở nghiên cứu khoa học hiệu quả, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh nghề nghiệp và thích nghi nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, khu vực và trong cả nước.

Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục tham chiếu Khung trình độ quốc gia và Khung bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực khác trên thế giới; tham chiếu và áp dụng các bộ chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp, đối sánh trình độ mà trước hết là các chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn các nước ASEAN-4 và các nền kinh tế G20.

Theo Văn Lý – Báo Dân Sinh

Bài viết liên quan