Tin tức ITD

Lãnh đạo Viện gặp mặt Phó Chủ tịch nước

Lãnh đạo viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tham gia đoàn đại biểu Hiệp hội GDNN và Nghề CTXH Việt Nam trong buổi gặp mặt phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ngày 13/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam. Ông Cao Văn Sâm viện trưởng viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, phó chủ tịch hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã tham gia đoàn đại biểu.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước về  một số kết quả hoạt động chủ yếu của Hiệp hội Bà Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch Hiệp hội cho biết, Trong những năm qua với vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội,  Hiệp hội đã tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách, chương trình, đề án phát triển GDNN, lao động,  việc làm, an sinh xã hội, công tác xã hội, bảo trợ xã hội,  bảo hiểm xã hội, xuất khẩu lao động ….Nhìn chung Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luậtvà thực hiện  nhiệm vụ công tác của Ngành. Tuy nhiên hoạt động của Hiệp hội cũng còn một số khó khăn và hạn chế như: cơ sở vật chất và kinh phí tự lo; phát triển Hội viên mới chưa kịp thời.

Cũng tại buổi làm việc Bà Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch Hiệp hội cũng đã nêu lên các khuyến nghị với Phó chủ tịch nước, các cơ quan của Văn phòng chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ một số vấn đề chủ yếu sau:  Cần sớm nghiên cứu, ban hành Luật về Hội, tạo hành lang pháp lý để hoạt động của các Hội đi vào nề nếp, tuân thủ quy định của pháp luật.Về việc Phát triển các lĩnh vực, Hiệp hội xin được khuyến nghị 3 vấn đề chủ yếu:

– Thứ nhất:Bộ LĐTBXH được giao quản lý nhà nước về GDNN, có trách nhiệm cung ứng trên 85% lao động qua đào tạo (hiện có gần 2.000 cơ sở GDNN, quy mô tuyển sinh  hàng năm khoảng gần 2 triệu người/năm). Hiện nay GDNN đang đứng  trước những thách thức không nhỏ, một mặt phải đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn và tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0; mặt khác phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ học nghề, lập nghiệp nhất là người lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách và góp phần giải quyết điểm nghẽn phân luồng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Xin đề nghị Nhà nước quan tâm đến sự ổn định của GDNN,đó là tiền đề để Hội viên đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo góp phần nâng cao năng xuất lao động và  năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

– Thứ hai : Trong thời gian qua (sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án 32) CTXH đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế, đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, không thể chỉ giải quyết bằng hành chính, kinh tế, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội… mà quan trọng hơn phải hình thành hệ thống luật pháp, chính sách điều chỉnh hoạt động CTXH. Vì vậy Hiệp hội khuyến nghị Nhà nước tác động để sớm ban hành Luật nghề công tác xã hộị. Mặt khác, hiện nay diện bao phủ CTXH mới chỉ chiếm khoảng 28%, trong khi đó lực lượng  hành nghề CTXH còn rất mỏng và phần đông chưa được đào tạo chính quy, bài bản. Xin khuyến nghị việc đào tạo, phát triển nhân lực  nghề CTXH sắp tới cần được quan tâm đúng mức.

– Thứ ba : Nghề làm đẹp có bề dày lịch sử phát triển, là một nghề phổ biến và hết sức quan trọng. Xã  hội càng phát triển nhu cầu làm đẹp càng tăng và vì thế nhu cầu nhân lực nghề làm đẹp tăng đột biến. Theo thống kê sơ bộ, hiện cả nước có trên 2 triệu người làm trong lĩnh vực dịch vụ này, hiện đang có xu hướng phát triển nóng kể cả tốt và chưa tốt. Phần lớn người lao động làm theo kinh nghiệm, học theo kiểu truyền nghề với cơ sở vật chất và thiết bị lạc hậu. Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ làm đẹp đã có những bước tiến rất xa, do vậy nghề làm đẹp không chỉ đòi hỏi về kỹ năng chuyên môn mà cần có kiến thức về các lĩnh vực liên quan như y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, điện và hóa chất…. Vì vậy cần quan tâm khẳng định vai trò nghề làm đẹp trong xã hội phát triển, cần ban hành luật pháp, xây dựng và quy định về chứng chỉ hành nghề.

Ghi nhận những thành tích của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Giáo dục nghề nghiệp giữ vị trí quan trọng trong đào tạo, cung ứng nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Hiệp hội cần tập hợp trí tuệ, nghiên cứu, tham gia xây dựng, phản biện chính sách, vận động hội viên tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện cơ chế tự chủ và trách nhiệm giải trình… Lĩnh vực công tác xã hội có vai trò lớn trong thực hiện bình đẳng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới công tác xã hội, đặt ngang tầm với phát triển kinh tế. Hiện nay, môi trường kinh tế – xã hội thay đổi, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, sâu rộng; trong khi đó khuôn khổ pháp lý cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội chưa hoàn chỉnh, đồng bộ. Phó Chủ tịch nước cho rằng, đứng trước những thách thức, khó khăn hiện nay, Hiệp hội cần có nhận thức và cách tiếp cận mới. Luật pháp, cơ chế, chính sách về nghề công tác xã hội cần được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tác động thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của Hiệp hội như: Pháp luật về Hội, Luật về nghề công tác xã hội…, Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới Hiệp hội cần tiếp tục tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện về chủ trương, pháp luật, chính xác trong lĩnh vực lao động, việc làm, người có công, giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội, xuất khẩu lao động… nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tốt trí tuệ, tư duy sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và sự tham gia của đông đảo hội viên. Phó Chủ tịch nước mong muốn Hiệp hội tích cực cập nhật nhu cầu xã hội để đối tượng đào tạo có việc làm ổn định, thu nhập cao, khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học hỏi kinh nghiệm về đào tạo nghề.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt: 

Theo nguồn tin báo Lao động xã hội

Bài viết liên quan