Tin tức ITD

Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng” cho cán bộ, nhà giáo Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình II

Ngày 05/05/2020 Viện Đào tạo và Phát Triển nhân lực tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng” cho cán bộ, nhà giáo Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II .

Để chuẩn hóa năng lực cho cán bộ nhà giáo Trường Cao đẳng Phát  thanh truyền hình II, ngày 05/05/1010 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ cao đẳng” cho cán bộ nhà giáo của trường. Trường là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành phát thanh và truyền thông không chỉ chú ý phát triển kỹ năng mà còn chú trọng việc trang bị tư duy,nhận thức đổi mới trong phương pháp giảng dạy giáo dục nghề nghiệp. Lớp học gồm có 07 mô-đun: thiết kế dạy học, thực hiện dạy học, đánh giá trong dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp, thực tập sự phạm.Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm giúp nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên  không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; cập nhập kiến thức khoa học, hiện đại để phát triển năng lực và các kỹ năng NVSP của bản thân… đó là những năng lực quan trọng bậc nhất đối với nhà trường.Để thương hiệu nhà trường ngày càng phát triển luôn là địa chỉ tin cậy cho học viên, sinh viên khi học tập tại trường.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thầy Lê Ngọc Phương phát biểu trong lễ khai mạc
Dưới đây là hình ảnh hoạt động của lớp học

Bài viết liên quan