Tin tức ITD

Lễ ký văn bản hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm triển khai mô hình đào tạo KOSEN – Nhật Bản – Viện đào tạo và Phát triển nhân lực, Giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN tại Việt Nam ngày 01/11/2018

Trong khuôn khổ triển khai hợp tác với Hiệp hội KOSEN về giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN tại Việt Nam, phía Hiệp hội KOSEN và Vụ Đào tạo chính quy đã phối hợp tổ chức 02 hội thảo vào tháng 4 và tháng 7 năm 2018 với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai bên. Tại các hội thảo này, mô hình KOSEN đã được các đại biểu rất quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về mô hình.

Để tiếp tục tìm hiểu về mô hình đào tạo nêu trên, Vụ Đào tạo chính quy đã đề xuất phía Hiệp hội KOSEN phối hợp với Vụ thực hiện các nghiên cứu liên quan tới mô hình, thực hiện trao đổi các văn bản, thông tin có liên quan về mô hình và tham gia các hội thảo khoa học liên quan tới triển khai thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đẩy mạnh phân luồng và nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào ở Việt Nam.

Hình thức phối hợp nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất giải pháp triển khai thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đẩy mạnh phân luồng và nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào” ,do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực Tổ chức chủ trì nghiên cứu.

Bài viết liên quan