Tin tức ITD

Lớp BD tại trường CDN Nghi Sơn

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2018, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực đã tổ chức khóa học Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo Năng lực thực hiện cho Cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn – Thanh Hóa.

Hình ảnh khai giảng khóa học

Khóa “Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo Năng lực thực hiện” đã diễn ra trong 3 ngày, từ 12/01 đến 15/01/2018, tại trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn – Thanh Hóa. Mục tiêu của khóa học là biên soạn, tổ chức dạy học, đánh giá người học theo năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, việc soạn giáo án tích hợp, giảng dạy tích hợp dường như vẫn còn là vấn đề mới mẻ với giáo viên nhà trường, như: soạn mục tiêu, dẫn nhập, nội dung bài dạy, kết thúc bài dạy …Khóa học diễn ra trong không khí học tập sôi nổi, dân chủ, nhiều thảo luận, hoạt động nhóm, trình diễn… đã diễn ra trong suốt 3 ngày tập huấn

Hình ảnh hoạt động lớp học

Khóa đào tạo do các giảng viên, chuyên gia giầu kinh nghiệm của Viện đào tạo và phát triển nhân lực trực tiếp giảng dạy, phân tích các kỹ năng giảng dạy theo năng lực thực hiện. Giảng viên, chuyên gia của Viện hoàn toàn thấu hiểu, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn của giáo viên khi triển khai giảng dạy theo năng lực thực hiện trong nhà trường hiện nay.
Hẹn gặp lại các bạn trong các khóa bồi dưỡng tiếp theo của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực.

Bài viết liên quan