Tin tức ITD

Lớp Bồi dưỡng phát triển chương trình đào tạo

Từ ngày 11-13/09/2020, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng do các chuyên gia kỹ năng đầu ngành của Viện trao đổi hướng dẫn:

  • Phương pháp, kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy module, tín chỉ;
  • Hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật;
  • Phát triển chương trình theo yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế

Nhận xét về Lớp bồi dưỡng, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết: chuyên đề là rất cần thiết; thời lượng khá phù hợp; tổ chức lớp học khoa học; chuyên gia hướng dẫn có kiến thức, kỹ năng và rất giàu kinh nghiệm, diễn đạt ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng phát triển chương trình, lập hồ sơ,…thu được nhiều kết quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

PGĐ Bùi Văn Huân (PGĐ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình phát biểu

PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề CTXH Việt nam, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phát biểu

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của lớp bồi dưỡng:

Nguồn tin: Vũ Thủy ( Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực )

Bài viết liên quan