Tin tức ITD

Lớp “Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức lớp học “Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp” cho cán bộ, nhà giáo trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đã và đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; cũng như nhu cầu của các tỉnh, thành phố đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh (nơi nhà trường đóng). Trường có chủ trương tham gia kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo trong năm 2020 nên việc tổ chức lớp chuyên đề trên có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị cho cán bộ nhà giáo phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng đào tạo là bước quan trọng, tiền đề cho đánh giá ngoài với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo; thương hiệu của nhà trường để trường luôn là địa chỉ tin cậy của người học gắn liền với giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiến sĩ Đỗ Thế Hưng – Chuyên gia Kiểm định đang trao đổi với lớp học
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của lớp học.

Thầy Nguyễn Quốc Huy – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh phát biểu trong lễ khai mạc

Tin: VP Viện

Bài viết liên quan