Tin tức ITD

Lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp

Ngày 12/05/2020 Viện Đào tạo và Phát Triển nhân lực đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp” tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Hòa Bình . Tham dự lớp học có các cán bộ, nhà giáo của trường và một số nhà giáo thuộc các trường Cao đẳng,Trung cấp trên địa bàn .Chương trình bồi dưỡng bao gồm những chuyên đề sau;Chủ trương, định hướng, thực trạng, giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp;Quản lý giáo dục nghề nghiệp (Quản lý chất lượng,Quản lý sự thay đổi;Các xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp. Hội nhập  quốc tế về giáo dục nghề nghiệp…);Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo; Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra; Hợp tác, liên kết với doanh nghiệp. Hướng nghiệp và việc làm;Quản lý nhân sự nhà trường (giáo viên, nhân viên…);Quản lý tài chính, tài sản trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDNN;Giám sát và báo cáo hoạt động của cơ sở GDNN;Vai trò, tâm lý, phong cách và phẩm chất người lãnh đạo; Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp; Xây dựng văn hóa nghề trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;Hướng dẫn trải nghiệm thực tế, viết báo cáo thu hoạch và đánh giá cuối khóa.Trong bối cảnh đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp phải thường xuyên học tập, đào tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh ngày càng đổi mới .

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra của lớp học.

Nguồn : Văn phòng viện

Bài viết liên quan