Hoạt động kiểm định

Một số hoạt động kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Đến nay (ngày 05/10/2020), Đoàn đánh giá ngoài của Viện đào tạo và Phát triển nhân lực đã triển khai xong cơ bản đánh giá chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Đoàn đánh giá ngoài đã nghiên cứu tự đánh giá của trường, tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá các tiêu chí với 100 tiêu chuẩn quy định tại thông tư 15/2017/ BLĐTBXH, ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội một cách chân thực, khách quan. Đoàn đã làm việc với Hội đồng tự đánh giá chất lượng của trường, đơn vị viết báo cáo tự đánh giá và các đơn vị khác trong trường; khảo sát cơ sở vật chất; gặp gỡ, phỏng vấn, trao đổi với đại diện của trường để thu nhập, kiểm tra, xác nhận thông tin, minh chứng. Trong thời gian làm việc Đoàn đã nhận được sự phối hợp tích cực của Nhà trường, các phòng, khoa,…

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường:

Ảnh: Đoàn đánh giá ngoài đang làm việc tại trường

Ảnh : Đoàn đánh giá ngoài với cán bộ chủ chốt của Nhà trường – Các phòng khoa

Được biết, từ ngày 06/10/2020 đến ngày 11/10/2020 Đoàn còn tiếp tục đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô.

Bài viết liên quan