Tin tức ITD

Nâng cao chất lượng các Kỳ thi tay nghề GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Dân sinh) – Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng các Kỳ thi tay nghề, trước mắt là Kỳ thi tay nghề Quốc giá lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào tháng 3/2020 tới đây. Ngày 18/10, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã tổ chức cuộc họp về chuẩn bị cho Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 với sự tham gia của chuyên gia và phiên dịch đã từng tham dự các Kỳ thi tay nghề của khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục GDNN cho biết, nhằm phát triển và công nhận kỹ năng nghề cho người lao động, tôn vinh lực lương trẻ có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và cơ sở GDNN, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có tay nghề cao, có khả năng thích ứng nhanh trong thời kỳ CMCN 4.0, trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần tăng năng xuất lao động và tăng năng lực cạnh tranh. Quan trọng vẫn là việc lựa chọn được các thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 tại Singapo và Kỳ thi tay nghề thế giới làn thứ 46 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 9 năm 2021. Tổng cục GDNN đã chuẩn bị Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 với các nội dung. Về các nghề thi chính thức tổ chức tại Kỳ thi tay nghề quôc gia lần thứ 11 năm 2020 là các nghề được tổ chức tại Kỳ thi tay nghề ASEAN làn thứ 13 năm 2020 tại Singapo và một số nghề đã tổ chức tại các Kỳ thi tay nghề ASEAN trước đó, dự kiến có khoảng 31 nghề được tổ chức. Đối với các nghề trình diễn là những nghề do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề nghị và đồng hành tổ chức. Tổng cục GDNN sẽ gửi các nghề kỹ năng tương lai (future skills) được trình diễn tai Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tai Kzan, Nga năm 2019 để các đơn vị tham khảo sau đó đề xuất đăng ký tham gia trình diễn.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Trường điểm mới của Kỳ thi tay nghề quốc gia lần này, Tại kỳ thi tay nghề quốc gia trước đây thời gian làm bài của thí sinh từ 5-8h giờ diễn ra tối đa trong 2 ngày. Tại Kỳ thi tay nghề ASEAN thời gian làm bài của thí sinh là từ 15-18h diễn ra trong 3 ngày. Đối với Kỳ thi tay nghề thế giới thời gian làm bài của thí sinh là 18-22h diễn ra trong 4 ngày. Nhằm đáp ứng ngày các cao về kỹ năng nghề phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước, cũng như để tiếp cận dần với độ khó, độ phức tạp và khối lượng bài thi có khung thời gian làm bài thi lớn hơn bài thi tại Kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới.

Tại cuộc họp các chuyên gia và phiên dịch đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thí sinh tại các Kỳ thi tay nghề. Trong đó các ý kiến đều cho rằng cần nâng cao và chuyên nghiệp hóa chất lượng, đội ngũ các chuyên gia tại các Ky thi. Đại diện Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho rằng, các chuyên gia tham gia làm đề và chấm điểm tại các kỳ thi cần phải làm bài kiểm tra “test” xem có đạt yêu cầu không? Trên cơ sở đó Tổng cục GDNN cần thành lập “ngân hàng” chuyên gia để phục vụ cho các Kỳ thi tay nghề, hiện nay đội ngũ chuyên gia vẫn đang còn “ăn đong” chưa chuyên nghiệp, nhiều khi còn cơ cấu ảnh hương nhiều đến việc ra đề và đánh giá, lựa chọn thí sinh.

Theo Thầy Nguyễn Quang Huy, chuyên gia nghề lắp đặt điện đã từng tham dự nhiều Kỳ thi thi tay nghề ASEAN và thế giới cho rằng, chuyên gia trưởng có vai rất quan trọng, Ban tổ chức cần lưa chọn được các chuyên gia giỏi công tâm, khách quan….

Bài viết liên quan