Tin tức ITD

Nhật ký bằng hình ảnh về hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Một số hình ảnh về hoạt động kiểm định chất lượng chương trình ngày 07/10/2020:

 

 

Nguồn: Viện ITD

Bài viết liên quan