Hoạt động kiểm định

NHẬT KÝ BẰNG HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ YÊN BÁI

Một số hình ảnh về hoạt động kiểm định chất lượng chương trình ngày 07/10/2020:

Nguồn: Viện ITD

Bài viết liên quan