Tin tức ITD

Sách trắng thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp kép tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Hợp tác với Đan Mạch”, Bộ LĐ-TB&XH (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Bộ Giáo dục Đan Mạch đã phối hợp triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Việt Nam – Giai đoạn 1.

Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2017 đến 3/2019. Hoạt động trọng tâm của Dự án là thí điểm thành lập Hội đồng kỹ năng ngành địa phương (HĐKNNĐP) ở 4 trường cao đẳng tham gia Dự án, trong 2 ngành Nội thất và Thiết kế đồ họa nhằm kiểm chứng các biện pháp thúc đẩy gắn kết GDNN với doanh nghiệp và đẩy mạnh việc “học dựa trên làm việc thực tế” (work-based learning) tại doanh nghiệp trong chương trình đào tạo GDNN.

HĐKNNĐP, gồm các đại diện từ doanh nghiệp, cơ sở GDNN, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác, tập trung đánh giá nhu cầu kỹ năng từ doanh nghiệp và phát triển, triển khai thí điểm chương trình đào tạo trong đó phân chia rõ mục tiêu, nội dung đào tạo tại cơ sở GDNN và doanh nghiệp.

Kết quả dự án cho thấy các bên tham gia Dự án đã coi HĐKNNĐP là diễn đàn hiệu quả để đẩy mạnh sự gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp. Đặc biệt, sinh viên học các lớp thí điểm đã đạt kết quả rất tích cực.

Theo báo cáo của Trường CĐN TP. Hồ Chí Minh, toàn bộ 20 sinh viên lớp thí điểm nghề Thiết kế Đồ họa trong Dự án đã có việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó nhiều em được chính doanh nghiệp tham gia HĐKNNĐP nhận vào làm việc. Ngoài ra, Dự án cũng triển khai hiệu quả các hoạt động tăng cường năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở GDNN, cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp và hỗ trợ về phương pháp, công cụ làm việc cho HĐKNNĐP.

Một trong những kết quả quan trọng từ Dự án là cuốn “Sách trắng” – tài liệu trình bày kết quả và bài học rút ra từ Dự án cũng như kinh nghiệm từ các dự án quốc tế khác trong lĩnh vực GDNN ở Việt Nam. “Sách trắng” cũng đưa ra các khuyến nghị chính sách, chiến lược và giải pháp nhằm phát triển hệ thống GDNN theo định hướng cầu và đưa ra định hướng thực hiện và giải pháp nằm nhân rộng kết quả của Dự án ở cấp quốc gia và địa phương.

Bài viết liên quan