Tin tức ITD

Sắp tới Viện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý GDNN( Bắt buộc ) cho cán bộ quản lý, Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng quản lý GDNN (bắt buộc) cho cán bộ quản lý, Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp, những người có nhu cầu. Đây là chương trình bắt buộc để chuẩn hóa cán bộ quản lý được phê duyệt tại quyết định số 1754/QĐ – LĐTBXH ngày 8/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương bình và Xã hội (kèm chương trình).

Học Viên hoàn thành khóa học dược cấp chứng chỉ

Bài viết liên quan