Tin tức ITD

Tăng cường hợp tác giữa cơ sở GDNN với DN trong đào tạo và sử dụng

Trong thời gian qua tại tỉnh Bạc Liêu việc gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững  có nhiều chuyển biến tích cực, nhìn nhận của doanh nghiệp về GDNN đã có những thay đổi thể hiện trong việc hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp, hiệp hội… với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và tại các cơ sở GDNN. Bên cạnh đó, các cơ sở GDNN cũng đã chủ động thực hiện tốt nội dung gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, với thị trường lao động thông qua việc ký kết hợp tác song phương nhà trường – doanh nghiệp để thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp. Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng tỉnh Bạc Liêu đang triển khai đồng bộ các giải pháp trong đó rất chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý.

Vì thế từ ngày 24-26/11/2023 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý Quan hệ hợp tác giữa cơ sở GDNN với DN trong đào tạo và sử dụng” cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Lớp tập huấn được các chuyên gia cao cấp của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực hướng dẫn giúp  cho nhà giáo, cán bộ quản lý phân tích được nội dung, hoạt động, cách thức, công cụ hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng; Các phương pháp gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; Cách thức sử dụng các công cụ gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã hiểu biết sâu hơn về gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng; các hình thức hợp tác, các mô hình đào tạo nghề tại doanh nghiệp, một số nguyên tắc, công cụ hợp tác từ đó có thể vận dụng vào hoạt động thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN theo chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài viết liên quan