Tin tức ITD

TẠO SÂN CHƠI CHO DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHÊ NGHIỆP

Dự thảo sửa đổi Luật lao động cần thiết bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp tham gia “sâu” hơn vào quá trình đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng. Bên cạnh đó, việc thành lập mô hình Hội đồng kỹ năng nghề cần sớm được thực hiện nhằm gắn kết thị trường và giáo dục nghề nghiệp”.

Đó là những nhận định lớn của Trương Anh Dũng – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) về những nội dung liên quan tới giáo dục nghề nghiệp trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012 tại Hội thảo giáo dục 2019.

Ông cho biết việc đầu tiên là cần phải cải thiện được mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong tương lai.

Hiện nay, mô hình doanh nghiệp tham gia đào tạo cùng nhà trường đã được thực hiện ở nhiều quốc gia  áp dụng điển hình như mô hình đào tạo kép của Đức. “ Pháp luật lao động quy định doanh nghiệp không phải đăng ký khi tham gia đào tạo trong những trường hợp không cần cấp văn bằng chứng chỉ quốc gia. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp có thể tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo nhân lực trình độ trung cấp, cao đẳng” , ông Dũng cho biết.

Để giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, ông cho rằng cần cụ thể hoá nhiều yếu tố trong Luật như, người dạy học, doanh nghiệp cần có kiều kiện ra sao, thời gian đào tạo như thế nào.

Ông cũng đề xuất bổ sung mô hình hội đồng kỹ năng ngành, và cân nhắc tạo ra ngày Kỹ năng nghề cho lao động trẻ nhằm tạo điều kiện cho việc dự báo nhu cầu kỹ năng nghề trong tương lạo, xây dựng được các tiêu chuẩn về kỹ năng nghề, đánh giá và sử dụng nguồn lao động.

Bài viết liên quan