Tin tức ITD

Tin hoạt động của Viện ngày 14/07/2020

Xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục nghề nghiệp. Bởi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp luôn được coi là yếu tố quyết định tới chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu của quá trình Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp luôn đề cao chất lượng bồi dưỡng nên thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi về phương pháp, cách thức tổ chức, lựa chọn giảng viên có chất lượng tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Các chuyên gia của Viện đang trao đổi về bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Viện trưởng Cao Văn Sâm và Thầy Hoàng Hữu Giáp (Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long)

Các chuyên gia của Viện đang trao đổi về công tác bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tại buổi trao đổi trên, Viện sẽ hợp tác với Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long về “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng” cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Trường, lớp học dự kiến được tổ chức vào tháng 7/ 2020.

Tin: VP Viện

Bài viết liên quan