Đào tạo - Bồi dưỡng khởi nghiệp

Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề phát triển nhân lực trong tháng 2/2020

Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề phát triển nhân lực trong tháng 2/2020

Trong tháng 2/2020 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp chuyên đề về phát triển nhân lực cho các doanh nghiệp ở Lào cai.

1.Lớp dành cho Lãnh đạo doanh nghiệp,được trang bị các kiến thức, kỹ năng:

  • Tư duy cốt lõi của một lãnh đạo doanh nghiệp cần có.
  • Những kỹ năng lãnh đạo cần thiết của lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia đến từ các tập đoàn kinh tế có uy tín, thành công.

Có các modul :

– Đánh giá nhân sự theo KPI.

– Quản trị nhân viên theo KPI.

– Xây dựng KPI cho nhân viên.

– Tầm nhìn chiến lược và viễn cảnh của địa phương.

– Tạo động lực để thúc đẩy phát triển.

– Hiểu mình, hiểu người trong công tác lãnh đạo.

2.Lớp quản lý tài chính và hội nhập cho lãnh đọa các cơ quan quản lý nhà nước

    Có các modul:

– Tầm nhìn chiến lược và viễn cảnh của địa phương.

– Tạo động lực để thúc đẩy sự phát triển.

– Hiểu mình, hiểu người trong công tác lãnh đạo.

– Đánh giá nhân sự theo KPI.

– Quản trị nhân viên theo KPI.

– Xây dựng KPI cho nhân viên.