Tin tức ITD

Tổ chức bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai kế hoạch tổ chức hai lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ kiểm định viên là những người đã được cấp thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp còn thời hạn theo quy định tại Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình lớp bồi dưỡng bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho học viên về các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và vận dụng các quy định này vào các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự lớp bồi dưỡng đăng ký về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo dõi thông tin chi tiết tại đây

Bài viết liên quan