Tin tức ITD

Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp: 100% HSSV có việc làm sau khi ra trường

Trong những năm gần đây Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đào tao gắn với doanh nghiệp. 100% HSSV (học sinh, sinh viên) có việc làm sau khi ra trường với thu nhập từ 6 – 12 triệu đồng/tháng và nhiều HSSV có vị trí quan trọng ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trường đã 03 lần được đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Đoàn Kiểm định làm việc với cán bộ chủ chốt nhà trường

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp rất coi trọng chất lượng đào tạo, sinh viên được trang bị: kiến thức, kỹ năng nghề, thái độ nghề nghiệp gắn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trên địa bàn, tỷ lệ có việc làm trên 100%, thu nhập từ 6-12 triệu đồng/tháng. Để so sánh, đối chiếu nhà trường thường xuyện tự đánh giá chất lượng đào tạo, trước đây Trường đã 03 lần được đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, năm nay nhà trường tiếp tục được chọn đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng, hiện đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đang kiểm định tại Trường (từ ngày 29/11-3/12/2021).
Đoàn kiểm định do ThS Nguyễn Minh Phương làm trưởng đoàn, được biết đoàn gồm những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định. Đoàn sẽ đánh giá theo 7 tiêu chí, tiêu chuẩn như: chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và thư viên; nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; hoạt động đào tạo…, điểm đánh giá mỗi tiêu chuẩn đều phải theo qui định về chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Điện Công nghiệp do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội qui định một cách công tâm, khách quan. Ngoài nghề Điện Công nghiệp, hiện nhà trường đang thực hiện đào tạo nguồn nhân lực với hơn 30 nghề đào tạo, trong đó có 08 nghề cấp độ Quốc tế và khu vực là: Công nghệ Ô tô; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Cắt gọt kim loại; Công nghệ hàn và Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí và nghề kỹ thuật máy nông nghiệp. Hiện nay, nhà trường đã và đang đào tạo thí điểm theo chương trình Quốc tế của Úc; Pháp; CHLB Đức.

Một số hoạt động của đoàn kiểm định

Theo TS. Phạm Thị Lan Phương, Hiệu trưởng nhà trường :Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp tham gia kiểm định chất lượng để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Trường đang phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với người học, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua kiểm định nhà trường mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, vị thế, uy tín, thương hiệu của Nhà trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục tham chiếu Khung trình độ quốc gia và Khung bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực khác trên thế giới; tham chiếu và áp dụng các bộ chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp, đối sánh trình độ mà trước hết là các chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn các nước ASEAN-4 và các nền kinh tế G20.

Đoàn kiểm định với Lãnh đạo Nhà trường

Người theo dõi sát Trường trong nhiều năm qua PGS.TS Cao Văn Sâm, nguyên Phó Tổng cục trường Thường trực Tổng cục GDNN, chuyên gia cao cấp về Giáo dục nghề nghiệp cho rằng “ Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp là nơi đào tạo nhân lực kĩ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện để họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt, trường thường xuyên, liên tục coi trọng chất lượng đào tạo, nên nhiều lần liên tục đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và giải quyết việc làm. Trường luôn Phát huy được truyền thống là trường có uy tín, thương hiệu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, thị trường lao động, đang từng bước thực hiện kế hoạch phát triển thành trường chất lượng cao theo Quyết định 761/QĐ-TTG ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Văn Lý/Báo Dân sinh

Bài viết liên quan