Tin tức ITD

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 25/3/2022, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 230 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức gồm có TS. BS Lê Trí Khải, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên và viên chức đang công tác tại Trường. Giảng viên tham gia giảng dạy Lớp bồi dưỡng kiến thức TS. Nguyễn Minh Khôi, Phó viện trưởng – Viện Đào tạo và phát triển nhân lực.

Mục đích của Lớp bồi dưỡng kiến thức, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường. Đồng thời, bảo đảm cho việc đào tạo nhân lực, đào tạo liên thông, sản xuất và dịch vụ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và khu vực lân cận.

Sau 4 ngày tổ chức, Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thành công tốt đẹp, đạt được kết quả quan trọng. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và viên chức đã nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng về bảo đảm chất lượng. Hầu hết cán bộ, giáo viên, viên chức có khả năng trình bày các nội dung cơ bản về chất lượng, quản lý và bảo đảm chất lượng, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng. Qua đó, trên từng cương vị, chức trách được phân công đều có khả năng hoàn thành tốt từng bước, từng khâu, từng nội dung trong việc kiểm định, bảo đảm chất lượng bên trong của Nhà trường. Trên cơ sở Lớp bồi dưỡng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum sẽ quyết tâm tổ chức đánh giá ngoài cơ sở và một chương trình đào tạo vào tháng 10 năm 2022.

Một số hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng kiến thức:

Quang cảnh tại buổi Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức

TS.BS. Lê Trí Khải, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ Khai mạc

TS. Nguyễn Minh Khôi, Phó Viện trưởng – Viện Đào tạo và phát triển nhân lực thuyết trình tại Lớp học

TS. Nguyễn Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu và các cán bộ chủ chốt của Nhà trường

Theo: Hoàng Hải – Viện Đào tạo và phát triển nhân lực

Bài viết liên quan