Tin tức ITD

Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Ngày 29/10/2023 tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã phối hợp với Trưởng công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở và chương trình đào tạo nghề điện Công nghiệp.

Lãnh đạo nhà trường nhận Giấy chứng nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành, nghề chất lượng cao cho ngành Công thương, quốc gia và quốc tế; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất – kinh doanh của ngành công nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hiện trường đào tạo 52 nghề đào tạo trong đó có 24 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, 5 nghề trọng điểm  ASEAN là: Điện Công nghiệp, Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 kv trở lên, Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở xuống; Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp từ 220 kv trở lên; Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp từ 110 kv trở xuống và nhiều nghề khác đào tạo theo nhu cầu. Đặc biệt nhà trường luôn có hàng trăm học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của các tỉnh miền nứi phía bắc, các em được miễn học phí, hỗ trợ ăn, ở… như học sinh viên theo học trong các trường nội trú; được giới thiệu việc làm phù hợp, có nghề các em ra trường có mức lương tới 15 triệu đồng/ tháng.

Lãnh đạo nhà trường, khoa điện Công nghiệp nhận Giấy chứng nhận đạt chất lượng kiểm định chương trình đào tạo

Trong những năm qua, tập thể nhà trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu được giao ở cả 3 hệ đào tạo; hoàn thiện đổi mới chương trình, giáo trình theo tích lũy modul, tín chỉ; áp dụng tổ chức giảng dạy; đào tạo chương trình chất lượng cao đối với các nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN, Quốc gia; chất lượng đào tạo được nâng cao đáp ứng yêu cầu của thực tế sản xuất và thị trường lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên 100% đạt chuẩn theo quy định, có trên 100 nhà giáo có trình độ Thạc sĩ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo không ngừng được bổ sung tăng cường, thích ứng với chương trình đào tạo. Đời sống cán bộ, giáo viên, viên chức ổn định; trật tự an toàn, kỷ cương, kỷ luật của nhà trường được tăng cường …

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghề Điện Công nghiệp

Được biết trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên thực hiện đánh giá ngoài, trong tương lai gần sẽ tham gia kiểm định Quốc tế, quyết tâm đào tạo nguồn nhân lực  kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm thoả mãn nhu cầu học nghề gắn với việc. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế. Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số các tỉnh phía bắc. Góp phần nâng cao chất lượng nhân lực của ngành Công nghiệp trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Theo Văn Lý – Báo Dân Sinh

Bài viết liên quan