Tin tức ITD

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ: CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ

Trường cao đẳng du lịch Huế, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là một trong các trường trọng điểm quốc gia, rất chú trọng đào tạo kỹ năng nghề cho nhân lực du lịch; được đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực kiểm định chất lượng cơ sở, chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn từ ngày 19/12 – 31/12/ 2020.

  Ảnh. Đoàn kiểm định của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực làm việc với lãnh đạo trường Cao đẳng du lịch Huế 

Trường Cao đẳng du lịch Huế đóng tại kinh đô (cố đô) Huế của nước ta . Hiện nay, thành phố là một trong những trung tâm về văn hoá – du lịchy tế chuyên sâu, giáo dục đào tạokhoa học công nghệ của miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Những địa danh nổi bật là sông Hương và những di sản để lại của triều đại phong kiến, thành phố có năm danh hiệu UNESCO ở Việt NamQuần thể Di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014) và Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016). Ngoài ra, Huế còn là một trong những địa phương có di sản hát bài chòi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại . Được biết, trường đã đào tạo được 14.579 HSSV, học viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có 8.318 HSSV hệ chính quy và 6.261 học viên trình độ sơ cấp, đào tạo ngắn hạn theo hợp đồng được ký kết với các doanh nghiệp và các tổ chức. Song song với phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn được Nhà trường quan tâm đầu tư về mọi mặt. Trong đào tạo đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng nghề , đạo đức nghề nghiệp, ngoại ngữ… cho người học; thường xuyên nâng cao năng lực quản lý đáp ứng được yêu cầu của một trường đào tạo du lịch chất lượng cao, phù hợp với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế.


                                                     Ảnh. Trường chú trọng đào tạo kỹ năng nghề cho học viên

Trường đã xây dựng và thực hiện 6 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, 06 chương trình đào tạo trình độ trung cấp và nhiều chương trình đào tạo sơ cấp; hoàn thành 02 chương trình đào tạo bậc cao đẳng được chuyển giao từ Úc: Quản trị khu nghỉ  dưỡng và Hướng dẫn Du lịch, nghề Kỹ thuật chế biến món ăn chuyển giao từ CHLB Đức; thực hiện 5 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đã được cập nhật, hài hòa với tiêu chuẩn năng lực nghề của ASEAN. Trong trường có khách sạn phục vụ du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi rèn luyện kỹ năng nghề cho HSSV. Việc rèn luyện kỹ năng nghề gắn với thực tiễn, đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp ra trường đủ năng lực hội nhập thị trường lao động của khu vực và quốc tế.

Ảnh. Đoàn đánh giá ngoài trong quá trình làm việc

Được biết đoàn đánh giá ngoài đã nghiên cứu tự đánh giá chất lượng của Trường, khảo sát, đánh giá khách quan, trung thực công bằng các tiêu chí như: Hoạt động đào tạo; Nhà giáo, cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình; Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế…, với 100 tiêu chuẩn.

Hiện hội đồng kiểm định đang xem xét, nếu đạt tiêu chuẩn Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực sẽ cấp giấy công nhận theo quy định của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.

 Tin: Thùy Dung

Bài viết liên quan