Tin tức ITD

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Qui Nhơn: Trao giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng cho nghề Cơ điện tử và Cắt gọt kim loại

Từ ngày 15 -18/6/2023,  nhà Trường tiếp tục phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức bồi dưỡng Xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá trong của trường. Lớp bồi dưỡng được trang bị kiến thức, kỹ năng, tiến hành thực nghiệm xây dựng nội hàm và vận hành đánh giá trong phù hợp với qui định chung và thực tiễn của nhà trường. Việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường là nền tảng quan trọng trong việc bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần hình thành “văn hóa chất lượng” trong nhà trường, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khẳng định chất lượng thực sự của trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng .Việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường là cơ hội để các trường tiếp cận mô hình quản lý hiện đại, nhấn mạnh vai trò của nhà quản lý, gắn kết sự tham gia của tất cả các thành viên trong trường và giúp trường giải quyết các vấn để quản lý một cách đồng bộ, khoa học, luôn cập nhật, không ngừng cải tiến đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong giúp nhà trường hoạt động hiệu quả hơn.
Được biết trường đang phấn đấu trở thành trường chất lượng cao vào năm 2025, có nghề tiếp cận với nghề đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh tự chủ, phát huy tính sáng tạo, chủ động của cán bộ, giảng viên; học viên được học trong môi trường sư phạm chuẩn, được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng với thị trường lao động trong và ngoài nước, sau khi ra trường có việc làm phù hợp, thu nhập cao, có cơ hội thăng tiến, tham vọng của nhà trường trong tương lai gần là trường số, trường thông minh, thân thiện với mọi người.
Theo Báo dân sinh

Bài viết liên quan