Tin tức ITD

Trường CĐ nghề Bạc Liêu: Kiểm định để nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Để so sánh, đối chiếu và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề trường Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thường xuyên tự đánh giá chất lượng đào tạo, năm nay nhà trường đã được chọn đánh giá ngoài chất lượng đào tạo, hiện đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đang kiểm định tại trường (từ 3 đến ngày 10/01/2024).

Đoàn kiểm định làm việc với cán bộ chủ chốt của trường

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là nơi đào tạo nhân lực kĩ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện để họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt, trường thường xuyên, liên tục coi trọng chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và giải quyết việc làm. Hiện trường có 100% cán bộ công nhân viên chức đạt chuẩn, nhà giáo có khả năng giảng dạy tích hợp chiếm tỷ lệ cao. Trường đang đào tạo 16 nghề trong đó: Các nghề Điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là nghề trọng điểm ASEAN và 3 nghề trọng điểm quốc gia là: Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh. Chú trọng gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, kể cả đào tạo song hành.

TS. Nguyễn Thanh Sang, Hiệu trưởng nhà trường làm việc với đoàn kiểm định

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu trong những năm qua rất coi trọng chất lượng đào tạo, học sinh sinh viên được trang bị: kiến thức, kỹ năng nghề, thái độ nghề nghiệp gắn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trên địa bàn, tỷ lệ có việc làm trên 95%, có nghề đạt 100%, thu nhập từ 8-12 triệu đồng/tháng.

Theo TS. Nguyễn Thanh Sang, Hiệu trưởng nhà trường “Lãnh đạo Nhà trường nhận thức được Đánh giá chất lượng GDNN là khâu quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên trong nhà trường. Giúp nhà trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Kiểm định chất lượng cũng thể hiện tính tự chủ và chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo và các hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, phù hợp với mục tiêu và sứ mạng của Nhà trường. Sau kiểm định chất lượng cơ sở nhà trường sẽ tiếp tục kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo…”

Đoàn làm kiểm định làm việc với cựu sinh viên của trường

Được biết đoàn kiểm định của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định. Đoàn sẽ đánh giá các vấn đề liên quan đến tổng quan về chất lượng đào tạo của trường theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội qui định một cách khách quan, trung thực.

Qua kiểm định nhà trường mong muốn tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, năng lực quản trị, vị thế, uy tín, thương hiệu của Nhà trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục tham chiếu khung trình độ quốc gia và khung bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực khác trên thế giới; tham chiếu và áp dụng các bộ chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp, đối sánh trình độ mà trước hết là các chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn các nước ASEAN-4 và các nền kinh tế G20.Trường đang phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với người học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đoàn kiểm định với cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu

Theo Văn Lý báo Dân Sinh

Bài viết liên quan