Tin tức ITD

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐANG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI, CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ.

Các đoàn đánh giá ngoài của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đang tiến hành đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo tại các trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại, Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Tại trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại đoàn kiểm định nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chất lượng cơ sở và chương trình Điện Công nghiệp, trình độ cao đẳng từ ngày 02/01/2021 đến ngày 14/01/2021 do TS. Chu Bá Chín làm trưởng đoàn.

Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đoàn kiểm định nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chất lượng cơ sở và chương trình Điện Công nghiệp, trình độ cao đẳng từ ngày 04/01/2021 đến ngày 16/01/2021 do ThS. Trần Văn Hùng làm trưởng đoàn.

Các thành viên của đoàn đều là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, cơ cấu nghề phù hợp, có bề dày kinh nghiệm trong kiểm định. Sau khi có kết quả đánh giá ngoài được hội đồng kiểm định xem xét, nếu đạt tiêu chuẩn Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực sẽ cấp giấy công nhận theo quy định hiện hành.

Tin: VP Viện ITD

Bài viết liên quan