Tin tức ITD

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực được Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen năm 2023

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có: TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hội Việt Nam; PGS. TS Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, ban chuyên môn trong Liên hiệp và gần 200 đại biểu là Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Trong năm 2023, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã rất cố gắng, nổ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đã tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn về khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học; dịch vụ tư vấn; đào tạo, bồi dưỡng; kiểm định trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực. Đã triển khai nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “ Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cở sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số”và đã được hội đồng khoa học Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiệm thu. Đề tài đã được ứng ứng dụng có hiệu quả cao trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Viện còn tham gia, hợp tác nghiên cứu các đề tài khác cũng như tổ chức nhiều hội thảo khoa học phục vụ nâng cao năng lực trong các hoạt động chuyên môn như: Phương pháp, kỹ năng giảng dạy trực tuyến, kỹ năng chuyển đổi số, kiểm định chất lượng, phát triển nhân lực trong thế giới việc làm đổi thay…

Tích cực tổ chức thực hiện dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo nhân lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo; thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, bồi dưỡng kỹ năng dạy học; thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp; bồi dưỡng an toàn lao động và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật; thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Tư vấn chính sách về đào tạo, phát triển nhân lực; cung ứng lao động có kỹ năng nghề cao cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật. Tổ chức …(11 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề) cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp,  01 lớp hướng dẫn sinh viên học tập, thực hành kỹ năng mềm và cấp giấy chứng nhận cho sinh viên. Các lớp bồi dưỡng đều được tổ chức khoa học, nghiêm túc, có chất lượng, được người học, các sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đánh giá rất thiết thực, có hiệu quả cao đã góp phần phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổ chức kiểm định chất lượng 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 13 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Việc kiểm định được tiến hành bài bản, tuân thủ nghiêm túc các qui định của Nhà nước, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Đội ngũ kiểm định viên đều có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý chất lượng, kiểm định, quản lý giáo dục nghề nghiệp; có uy tín, đạo đức tốt, tham gia đánh giá trung thực, khách quan, công bằng. Công tác kiểm định của viện đã góp phần giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giám sát, quản lý được chất lượng đào tạo, khẳng định được thường hiệu, nâng cao chất lượng đào tạo, được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tin tưởng, có uy tín cao trong ngành. Đồng thời, Lãnh đạo Viện luôn coi trọng phát triển nhân lực, tư vấn xây dựng nhiều đề án, dự án cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các dơn vị có nhu cầu. Công tác tư vấn đều tuân thủ tính khách quan, đúng qui định của pháp luật, chất lượng cao. Tham gia tích cực các hoạt động của địa phương tổ chức nơi Viện đặt trụ sở.

TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen cho các tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2022- 2023

Với những thành tích nổi bật đó, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực vinh dự được Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hội Việt Nam tặng thưởng Bằng khen giai đoạn 2022 – 2023. Phần thưởng này là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ rất lớn đối với cán bộ, nhân viên của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tiếp tục phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm tiếp theo, năm 2024./.

Bài viết liên quan