Tin tức ITD

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC: HỌP THẨM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDNN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GDNN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI NINH BÌNH

Ngày 29/11/2020, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài cơ sở GDNN của trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Hội đồng tại cuộc họp thẩm định:

Tin: VP Viện ITD

Bài viết liên quan