Tin tức ITD

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thường xuyên tổ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Cao đẳng, Trung cấp

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thường xuyên tổ chức các  lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, Trung cấp cho các học viên đang đảng nhiệm  công tác đào tạo ở nhiều đơn vị khác nhau . các Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại TP Hà Nội,HCM, và các tỉnh khác. Trong thời gian học các học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sư phạm nhằm đạt mục tiêu.

– Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, người học có được những năng lực sau:

– Thiết kế được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

– Tổ chức dạy được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;

– Quản lý hồ sơ dạy học trình độ cao đẳng, trung cấp theo đúng quy định;

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh;

– Tổ chức được hoạt động giáo dục ở trường cao đẳng,trung cấp;

– Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô-đun của ngành/nghề đào tạo;

– Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp ở trường cao đẳng ,trung cấp.

Khóa học do các chuyên gia có năng lực,uy tín của Viện đảm nhiệm, áp dụng phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện, coi trọng  chất lượng, hiệu quả nhằm góp phần trang bị chuẩn về sư phạm cho những học viên làm công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo ngày càng chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực có thị phần tăng trưởng cao.

 

Ai có nhu cầu xin liên hệ với viện đào tạo và phát triển nhân lực: ĐT 0982150996

Bài viết liên quan