Tin tức ITD

Viện đào tạo và Phát triển nhân lực triển khai các lớp bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy mô đun, tín chỉ trên địa bàn tỉnh yên bái, đáp ứng yêu cầu hội nhập của cuộc cách mạng 4.0 trong thời kỳ công nghiệp hóa

Đáp ứng yêu cầu hội nhập, của cuộc cách mạng 4.0 trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhiều ngành nghề truyền thống với công nghệ và trang thiết bị sản xuất lạc hậu sẽ mất đi hoặc được hiện đại hoá, nhiều ngành nghề mới xuất hiện đòi hỏi đội ngũ công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ phải có năng lực đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn của sản xuất.

Việc điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo nghề hiện tại cũng như phát triển chương trình đào tạo nghề mới cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động luôn được đặt ra cho các cấp quản lý, các cơ sở dạy nghề và đội ngũ nhà giáo.

 Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực kết hợp sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức khóa bồi dưỡng “Phương pháp và Kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy mô đun, tín chỉ”  cho nhà giáo GDNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Mặc cho cái nắng hè gay gắt vào tháng 7, giảng viên và học viên của khóa học vẫn say sưa trao đổi về các nội dung căn cốt về Phương pháp, kỹ năng phát triển chương trình đào tạo.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, mục tiêu của khóa học đã được làm rõ, khóa bồi dưỡng với 43 học viên đến từ 6 cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng:

Bài viết liên quan