Tin tức ITD

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực triển khai lớp bồi dưỡng Phương pháp, Kỹ năng Đào tạo tiếp cận theo năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mục tiêu của khóa học đánh giá người học theo năng lực thực hiện

Tiếp nối thành công của lớp bồi dưỡng “Phương pháp và Kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy mô đun, tín chỉ”, Viện kết hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái triển khai lớp bồi dưỡng về Kỹ năng Đào tạo tiếp cận năng lực thực hiện, tổ chức từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 tại trường Cao đẳng Y Tế Yên Bái.

Mục tiêu của khóa học là biên soạn, tổ chức dạy học, đánh giá người học theo năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, việc soạn giáo án tích hợp, giảng dạy tích hợp dường như vẫn còn là vấn đề mới mẻ với nhà giáo, như: soạn mục tiêu, dẫn nhập, nội dung bài dạy, kết thúc bài dạy …Khóa học diễn ra trong không khí học tập sôi nổi, dân chủ, nhiều thảo luận, hoạt động nhóm, trình diễn… đã diễn ra trong suốt 5 ngày làm việc.

Khóa đào tạo do các giảng viên, chuyên gia giầu kinh nghiệm của Viện đào tạo và phát triển nhân lực trực tiếp giảng dạy, phân tích các kỹ năng giảng dạy tích hợp, theo năng lực thực hiện. Giảng viên, chuyên gia của Viện hoàn toàn thấu hiểu, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn của giáo viên khi triển khai giảng dạy theo năng lực thực hiện trong nhà trường hiện nay.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, mục tiêu của khóa học đã được làm rõ, khóa bồi dưỡng với 59 học viên đến từ 6 cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng:

Bài viết liên quan