Tin tức ITD

Viện trưởng chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ngày 27/02/2018, viện trưởng trưởng viện Đào tạo và Phát triển nhân lực cùng với chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội đã đi thăm và chúc mừng một số cơ sở đào tạo ngành Y, Dược trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau đây là một số hình ảnh:

Bài viết liên quan