Tin tức ITD

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trong các tháng 5, 6/2024, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định tại Thông tư số 12/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nhằm đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Các chuyên gia là giảng viên đầu ngành của Viện có năng lực, uy tín, kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi các chuyên đề.  Lớp bồi dưỡng nghiên cứu, giải quyết 11 chuyên đề, chia làm 3 phần. Phần I: Kiến thức chung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với 3 chuyên đề bắt buộc, phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp với 6 chuyên đề bắt buộc và 2 chuyên đề tự chọn, phần III: Tìm hiểu thực tế tại các cơ sở giáo dục và viết bài thu hoạch. Trong các giờ học, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, các học viên luôn chủ động đóng góp ý kiến, trao đổi cùng chuyên gia về những vấn đề chuyên sâu, có liên quan, từ đó không khí lớp học trở nên tích cực và sôi nổi, hiệu quả hơn.

                                                                    Một buổi học của lớp Bồi dưỡng

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh của GDNN trong việc xây dựng và phát triển đất nước; nắm bắt được các chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tới; chủ động vận dụng các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành của nhà giáo GDNN như phát triển chương trình đào tạo, chuyển đổi số trong GDNN, đảm bảo chất lượng, xây dựng môi trường văn hóa… tại đơn vị mà học viên đang công tác.

Trong thời gian tới Viện sẽ liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu trên toàn quốc để đồng hành cùng các nhà giáo trên con đường phát triển sự nghiệp của mình, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

                                                  Tin và ảnh: Văn phòng Viện ITD

 

Bài viết liên quan