Khai mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh

Ngày 02 tháng 7 năm 2024, tại thành phố Bắc Ninh, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh long trọng tổ chức Khai mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Tự động hóa công nghiệp, trình độ cao đẳng. P...

Continue reading

Bế mạc khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại thành phố Mỹ Tho, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tổ chức bế mạc khảo sát, đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng, nghề Dược, trình đô cao đẳng.

Continue reading

Khai mạc khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại thành phố Mỹ Tho, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang long trọng tổ chức Khai mạc đánh giá ngoài chất lượng 02 chương trình đào tạo nghề Dược và Điều dưỡng trình độ cao đ...

Continue reading