Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC