HOTLINE0909540549

Hide Main content block

TIN NỔI BẬT

Viện thực hiện triển khai nghiên cứu cơ bản, thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh khoa học giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo....

Các khóa học mang tính thực tiễn cao, được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, luôn nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân...

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kiến thức sâu rộng, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng...

Ngày nay con người được coi là một “tài nguyên đặc biệt”, một nguồn lực của sự phát triển kinh tế. Bởi vậy, việc phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực...

Viện có có chức năng, nhiệm vụ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng, quản lí chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp...