Hide Main content block

Viện thực hiện triển khai nghiên cứu cơ bản, thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh khoa học giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo....

Các khóa học mang tính thực tiễn cao, được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, luôn nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân...

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kiến thức sâu rộng, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng...

Viện có có chức năng, nhiệm vụ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng, quản lí chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp...